Back

I Rysslands mest isolerade område, Sibirien, har en illegal ekonomisk guldrush tagit fart. Fotografen Amos Chapple fick 2016 i uppdrag av Radio Free Europe att följa en grupps jakt på betar från den utdöda Ullhåriga mammuten. Han fick lov att