Back

Tyskarna, som är väl kända för sin krigsföring, attackerade fienden från olika håll. Ett urval brittiska utbildningsbilder avslöjar hur fällor installerades i vardagliga föremål. skarpa atrapper som såg ut som chokladkakor skapades för att skadliggöra de allierades händer. Avsikten var att sätta skräck i soldaterna