Melomys rubicola är en däggdjursart som beskrevs av Thomas 1924. Melomys rubicola ingår i släktet Melomys och familjen råttdjur. IUCN kategoriserar arten globalt som utdöd.

Kaliforniatumlare (Phocoena sinus, engelska vaquita och spanska vaquita marina eller chochito) är en ovanlig art av tumlare som är endemisk i norra delen av Californiaviken. Den är akut utrotningshotad, och försök görs för att rädda artens överlevnad.

Rödvarg är ett taxon inom släktet Canis i familjen hunddjur, som av somliga auktoriteter (bland annat Wilson & Reeder, 2005) kategoriseras som underart till vanlig varg, men som av bland annat IUCN kategoriseras som den självständiga arten Canis rufus

Addaxantilop (Addax nasomaculatus) är ett slidhornsdjur som tillhör underfamiljen gräsätande antiloper. Arten hade tidigare ett stort utbredningsområde som omfattade hela Sahara men förekommer idag bara i mindre regioner i Mauretanien, Mali, Niger och Tchad.

Svartkrönt gibbon (Nomascus concolor, tidigare Hylobates concolor) är en däggdjursart som först beskrevs av Harlan 1826. Nomascus concolor ingår i släktet Nomascus och familjen gibboner.