År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer. Men många av de utmaningar som världen står inför är koncentrerade till städerna. Städer kämpar med trafikstockningar, vattenförvaltning, kommunikationsteknik, sjukvård lösningar och järnvägstransporter, för att nämna några. IBM är