Vilket är svenskans längsta ord?

Känner du till vilket ord som är svenskans längsta? För att först kunna definiera det längsta ordet måste vi förstå vad ett ord verkligen är.

Vad är ett ord?

Ett ord är en betydelsebärande ljud- eller teckenkombination som förekommer självständigt. Kärnan i ett ord är en rot, t.ex. bok, tvätt, klok eller eld. Roten kan i många språk förändras enligt bestämda mönster kallade affix, d.v.s. att vokaler byts ut (binda-band) eller att partiklar (bund+it) läggs till, detta förändrar ordets betydelse.

En sammansättning innehåller åtminstone två rötter. Exempel på sammansättningar är solstol, ångstrykjärn, bokningsavgift och skjutglad.

En stam är den del av ett ord som blir kvar när ev. böjningsaffix tagits bort. Exempel på stammar är bokning, klok, oklok, tvättbar, solstol och eldig.

Språkvetenskapligt använder man begreppet ord på självständiga uttryck och lexem på uttryckens betydelse. Sålunda är ”New York” två ord, men bara ett lexem. Detta har betydelse vid översättningar. Till exempel kan det svenska ordet ”glass” inte översättas till ett engelskt ord men lexemet ”glass” kan översättas till det engelska lexemet ”ice cream” som i sin tur består av två ord.

Den disciplin som studerar ordstruktur kallas ordbildningslära. Ibland ses ordbildningslära som en del av morfologin. Inom lexikologin studeras ordböcker och annan form av systematisering av ord.

Olika sorters ordgrupper

Ord kan delas in i tre grupper baserat på deras ursprung: arvord, lånord och nybildade ord. Arvord är ord som funnits i språket längre tillbaka än man kan härleda det och som ärvts från generation till generation. Lånord är ord som inlånats från andra språk. Svenskan har till exempel många lånord från tyskan, franskan och engelskan. Nybildade ord är ord som bildas inom ett språk när detta saknar ord för att beskriva något; vanligen genom att kombinera gamla ordstammar, men tidvis även genom att skapa nya sådana.

Ett mellanting mellan arvord och lånord är substatum, ord som folk fortsätter använda långt efter att deras förfäder bytt språk. Till exempel har alla germanska språk motsvarigheter till ”svärd” och ”skepp” medan de saknas i övriga indoeuropeiska språk. Beroende på hur man ser det är de lånord i den indoeuropeiska dialekt som gett upphov till de germanska språken eller så är de arvord som germanerna behållit efter att de börjat tala indoeuropeiska.

Substratum är vanligast hos geografiska namn, t.ex. har många samiska namn på platser i Norrland eller namn på indianspråk i Amerika bibehållits trots att man i övrigt gått över till erövrarnas språk.

Så, vilket ord är svenskans längsta?

Det längsta ordet i ett visst språk beror på det specifika språkets regler för ordbildning. I svenskan är det möjligt att bilda ordmonster av godtycklig längd genom att konstruera ordsammansättningar av många ord. Ett ordmonstrum kan dock enkelt utökas genom att sammansätta ytterligare ord. Det längsta ordet i svenska språket är enligt Guinness Rekordbok nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten med 130 bokstäver. Detta ord är dock konstruerat enbart för att vara långt, och det går utan problem att skapa ett ännu längre ord. Realisationsvinstbeskattning(28 bokstäver) är det längsta ordet som förekommer i SAOL (Svenska akademiens ordlista). Det finns dock rimliga ord som är längre än 28 bokstäver, exempelvis användarvänlighetsundersökning(30 bokstäver).

 

Längsta ordet enligt Guinness Rekordbok

nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten

Längsta ordet som kan hittas i SAOL

Realisationsvinstbeskattning

Comments(10)

 • kolakaka

  29 juli 2022

  flaggstångsknoppsförgylningsmedelsentroprenör

 • joakim

  19 november 2021

  neej svergies längsta ord är…. flsggstångsknoppmedel😆

 • Agneta

  01 februari 2021

  Jag kan ett långt ord också, Vattenflaska. Det är det längsta jag har lärt mig, jag går bara i 3an. Jag heter Hans men ni kan kalla mig Jonis! 🙂 Jag hatar långa ord 🙁

 • anonym

  07 januari 2021

  inte klokt det är olika ord tror jag

 • Eva

  28 december 2020

  Hellre ha kustartilleri på Östersjön än Västersjön…

 • BALLE

  31 augusti 2020

  Very good! I like long word

 • Alexander

  24 juni 2020

  Jag gillar långa ord. Jag kan ett rhombicosidodecahedron är ett långt ord och geometrisk figure.

 • Alexander

  24 juni 2020

  Långa ord är så långa för att dem blir så långa när man gör långa ord och långa ord blir långa när man antingen förlänger dem eller bara lägger dit många bokstäver .jag kan ett ganska långt ord rhombicocidodecahedron det är en geometrisk figur.

 • Erik

  20 maj 2020

  Jag gillar inte svåra ord.

 • barbro

  05 maj 2020

  Roligt vetande, älskar långa och svåra ord!

Post a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.