Kleptoparasitism, som betyder parasitism genom stöld, är en teknik för födosök där ett djur stjäl byte ifrån det djur som fångat, insamlat, förberett eller förvarat födan. Termen används även när djur stjäl bomaterial eller andra objekt ifrån varandra. Fördelarna för kleptoparasiten