Känner du till vilket ord som är svenskans längsta?

En råttkung är ett zoologiskt fenomen som är en samling av råttor vars svansar är sammanflätade och bundna på ett

Kleptoparasitism, som betyder parasitism genom stöld, är en teknik för födosök där ett djur stjäl byte ifrån det djur som