Melomys rubicola är en däggdjursart som beskrevs av Thomas 1924. Melomys rubicola ingår i släktet Melomys och familjen råttdjur. IUCN kategoriserar arten globalt

Kaliforniatumlare (Phocoena sinus, engelska vaquita och spanska vaquita marina eller chochito) är en ovanlig art av tumlare som

Rödvarg är ett taxon inom släktet Canis i familjen hunddjur, som av somliga auktoriteter (bland annat Wilson & Reeder, 2005)

Addaxantilop (Addax nasomaculatus) är ett slidhornsdjur som tillhör underfamiljen gräsätande antiloper. Arten hade tidigare ett stort utbredningsområde som omfattade hela

Svartkrönt gibbon (Nomascus concolor, tidigare Hylobates concolor) är en däggdjursart som först beskrevs av Harlan 1826. Nomascus concolor ingår i