Back

Olika Matvanor i Världen

Olika matvanor runt om i världen

En jämförelse mellan 8 länder på hur mycket vi spenderar på mat, och hur mycket. Bilderna visar vad respektive lands medelklass köper varje vecka. Det är svårt att föreställa  sig att en familj i Tyskland kan livnära 400 familjer i Chad.

Tyskland - Kostnad per vecka: 500$

Tyskland - Kostnad per vecka: 500$

USA - Kostnad per vecka: 342$

USA - Kostnad per vecka: 342$

Italien - Kostnad per vecka: 260$

Italien - Kostnad per vecka: 260$

Mexico - Kostnad per vecka: 189$

Mexico - Kostnad per vecka: 189$Mexico - Kostnad per vecka: 189$

Egypten - Kostnad per vecka: 69$

Egypten - Kostnad per vecka: 69$

Ecuador - Kostnad per vecka: 32$

Ecuador - Kostnad per vecka: 32$

Bhutan - Kostnad per vecka: 5$

Bhutan - Kostnad per vecka: 5$

Chad - Kostnad per vecka: 1.23$

Chad - Kostnad per vecka: 1.23$